เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) GM700

Infrared Thermometer

Related ads